คอร์สออนไลน์ 2

1. สายตาสั้น 2

คอร์สจะมีระดับฝึกที่เพิ่มจากเนื้อหาคอร์สหนึ่งโดยสิ้นเชิง

คนที่เหมาะสำหรับคอร์ส นี้คือ

  • ผู้ที่เคยทำคอร์สออนไลน์สายตาสั้น 1 หรือ ผู้ที่เคยมาฟื้นฟูดวงตาจริงที่ศูนย์ในคอร์สแรกที่ ศูนย์ Natural Joy Vision จนจบคอร์สแล้ว
  • แต่สำหรับคนที่ไม่เคยเข้าคอร์สที่ศูนย์ หรือ คอร์สออนไลน์สายตาสั้น 1 ให้แนะนำ คอร์สออนไลน์สายตาสั้น 1 ก่อน
  • ในกรณีถ้าสนใจเต็มขั้นตอนสามารถเข้าทั้ง คอร์สแรก และคอร์สสอง ในราคาพิเศษ เมื่อตัดสินใจทีเดียว

2. สายตายาว 2

คอร์สจะมีระดับฝึกที่เพิ่มจากเนื้อหาคอร์สหนึ่งโดยสิ้นเชิง

คนที่เหมาะสำหรับคอร์ส นี้คือ

  • ผู้ที่เคยทำคอร์สออนไลน์สายตายาว 1 หรือ ผู้ที่เคยมาฟื้นฟูดวงตาจริงที่ศูนย์ในคอร์สแรกที่ ศูนย์ Natural Joy Vision จนจบคอร์สแล้ว
  • แต่สำหรับคนที่ไม่เคยเข้าคอร์สที่ศูนย์ หรือ คอร์สออนไลน์สายตายาว 1 ให้แนะนำ คอร์สออนไลน์สายตายาว 1 ก่อน
  • ในกรณีถ้าสนใจเต็มขั้นตอนสามารถเข้าทั้ง คอร์สแรก และคอร์สสอง ในราคาพิเศษ เมื่อตัดสินใจทีเดียว

3. สายตายาวสูงวัย 2

คอร์สออนไลน์ฟื้นฟูสายตายาวสูงวัย เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป หรือผู้ที่เริ่มอ่านหนังสือตัวเล็กๆ ไม่ชัด ต้องใส่แว่นอ่านหนังสือ

มีแบบฝึกหัดหลายคลิป รวมแล้วประมาณ 45 คลิป และแต่ละคลิปความยาวประมาณ 10-30นาที แตกต่างกันตามเนื้อหา แบ่งเป็น 7 วัน

เพื่อเรียนรู้ใน 7 วันนี้ มีบทเรียนเป็นขั้นตอนที่เราต้องทำพร้อมอุปกรณ์ จัดส่งให้ที่บ้าน จำนวน ประมาณ 15 ชิ้น อาทิ ถ้วยล้างตา, ลูกบอล, เจลลี่มาส์คปิดตา, ที่ปิดตา, ชาร์ตฝึกตาทั้งหมดสำหรับสายตายาว , แว่นพิเศษฝึกตา, หนังสือ เป็นต้น คลิปวีดีโอในกลุ่มปิดเฟสบุ๊ค สามารถดูได้ตลอดไม่มีเวลาจำกัดหมดอายุ มีแยกเป็นบทๆ ทำตามให้ครบ 7 วัน หรือแล้วแต่ที่ทางคุณสะดวก ดูให้ครบทุกคลิปนะคะ

สามารถพูดคุยกับอาจารย์ถามในสิ่งที่ไม่เข้าใจได้ตลอดทาง Line หรือ โทรศัพท์

จบคอร์สแล้วคุณสามารถคาดหวังว่าคุณสามารถอ่านหนังสือตัวเล็กๆได้ดีขึ้นพึ่งพาแว่นลดลง

4. คอร์สฟื้นฟูตาขี้เกียจออนไลน์

เหมาะสำหรับเด็กที่มีตาขี้เกียจ (Lazy Eye) หรือผู้ใหญ่ที่มาทราบตอนโตว่ามีตาขี้เกียจ

แบบฝึกหัดจะเน้นให้ตาขี้เกียจข้างที่มองไม่ชัดให้ถูกกระตุ้น และพัฒนาให้มองเห็นดีขึ้นได้ โดยมีแบบฝึกหัดกระตุ้นสมองและดวงตา

(สำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี ต้องมีผู้ปกครองช่วยฝึกไปด้วย)

มีแบบฝึกหัดหลายคลิป รวมแล้วประมาณ 45 คลิป และ แต่ละคลิปความยาวประมาณ 10-30 นาที แตกต่างกันตามเนื้อหา แบ่งเป็น 7 วัน

เพื่อเรียนรู้ใน 7 วันนี้มีบทเรียนเป็นขั้นตอนที่เราต้องทำพร้อมอุปกรณ์ จัดส่งให้ที่บ้าน จำนวน ประมาณ 15 ชิ้น อาทิ ถ้วยล้างตา, ลูกบอล, เจลลี่มาส์คปิดตา , ที่ปิดตา, ชาร์ตฝึกตา , แว่นพิเศษฝึกตา, หนังสือ เป็นต้น

คลิปวีดีโอในกลุ่มปิดเฟสบุ๊ค สามารถดูได้ตลอดไม่มีวันหมดอายุ มีแยกเป็นบทๆ ทำตามให้ครบ 7 วัน สามารถพูดคุยกับอาจารย์ถามในสิ่งที่ไม่เข้าใจได้ตลอดทาง Line หรือ โทรศัพท์

คอร์สฟื้นฟูตาเหล่เข้า หรือ ออก

  • คอร์สฟื้นฟูตาเหล่เข้าซ่อนเร้น Online Esophoria Course
  • คอร์สฟื้นฟูตาเหล่ออกซ่อนเร้น Online Exophoria Course

2 คอร์สนี้จะแตกต่างกันอย่างชัดเจน คุณต้องพูดคุยกับทางศูนย์ให้แน่ชัดว่าคุณมีตาเขเข้า หรือ ตาเขออก แบบซ่อนเร้นหรือแบบถาวร เพื่อได้รับคำแนะนำที่ถูกต้องว่าคุณ หรือ บุตรหลานของคุณเหมาะกับคอร์สไหน

5. คอร์สฟื้นฟูตาเหล่ออกซ่อนเร้น

จะมีแบบฝึกหัดเฉพาะเพื่อเอื้อต่อการให้ตาที่เขอออกเข้ามา โดยแบ่งเป็นคลิปๆดูให้ครบบทเรียนในแต่ละวัน และ ลงมือปฏิบัติ 7-14 วัน

ถ้าคุณมีสายตาสั้นหรือยาว ต้องพูดคุยกับทางศูนย์ให้ชัดเจนจะได้เข้าคอร์สบำบัดที่ถูกต้องเพราะทางศูนย์จะจัดคอร์สที่เหมาะสมที่สุดให้คุณ

คลิปดูง่ายแบ่งเป็นตอนๆ มากกว่า 50 คลิป และ ในแต่ละคลิปความยาวอาจสั้นบ้างยาวบ้าง ตั้งแต่ 10 นาที -30 นาทีเป็นต้นไป

มีเป็นขั้นตอน ตั้งแต่กระบวนการวัดตาจนไปถึงภาคปฏิบัติ ที่ทำพร้อมเซ็ตอุปกรณ์ที่ได้รับจากทางศูนย์

6. คอร์สฟื้นฟูตาเหล่เข้าซ่อนเร้น

จะมีแบบฝึกหัดเฉพาะเพื่อเอื้อต่อการให้ตาเข้ามา โดยแบ่งเป็นคลิปๆดูให้ครบบทเรียนในแต่ละวัน และลงมือปฏิบัติ

ถ้าคุณมีสายตาสั้นหรือยาว ต้องพูดคุยกับทางศูนย์ให้ชัดเจนจะได้เข้าคอร์สบำบัดที่ถูกต้องเพราะทางศูนย์จะจัดคอร์สที่เหมาะสมที่สุดให้คุณ

คลิปดูง่ายแบ่งเป็นตอนๆ มากกว่า 50 คลิป และในแต่ละคลิปความยาวอาจสั้นบ้างยาวบ้าง ตั้งแต่ 10 นาที -30 นาทีแล้วแต่คลิป แบ่งดูประมาณ 7-14 วัน หรือแล้วแต่ทางผู้ฝึกสะดวกในเรื่องเวลา

นัดหมาย/สอบถาม