Natural Joy Vision

ศูนย์รักษ์ดวงตาวิถีธรรมชาติ

ทุกคนสามารถฟื้นฟูดวงตาที่เสื่อม ให้กลับมาสู่สมดุลสายตาธรรมชาติได้ด้วยตัวเอง

ด้วยการบริหารดวงตา eye exercise หลักธรรมชาติบำบัดเฉพาะทางศูนย์ที่เน้นหลัก EMBB Eye, Mind, Brain and Body

การฟื้นฟูดวงตาวิถีธรรมชาติ เป็นศาสตร์และศิลป์ในการที่จะฟื้นฟูดวงตาให้กลับเข้าสู่สมดุลโดยวิถีธรรมชาติ

บริหารกล้ามเนื้อตา บริหารฟื้นฟูดวงตา บริหารสมอง บริหารร่างกาย ปรับจิตใจ ปรับวิถีการใช้ชีวิต และดวงตา

สายตาที่แย่ลง สามารถฟื้นฟูกลับมาได้ และ บริหารไม่ให้เสื่อมไปกว่าเดิม !

เวลาทำการ

กรุณานัดล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

จันทร์

* ปิดให้บริการ *

อังคาร

10:00 - 18:00

พุธ

10:00 - 18:00

พฤหัสบดี

10:00 - 18:00

ศุกร์

13:00 - 18:00

เสาร์

09:30 - 18:00

อาทิตย์

09:30 - 18:00

  • อังคาร-ศุกร์ รับลูกค้ารอบสุดท้ายเวลา 17:00
  • เสาร์-อาทิตย์ รับลูกค้ารอบสุดท้ายเวลา 16:30

1. คอร์สฟื้นฟูที่ศูนย์

2. คอร์สออนไลน์ 1

3. คอร์สออนไลน์ 2

4. ซื้ออุปกรณ์ฝึกที่บ้าน

5. วิทยากร

วิทยากรบรรยายให้ภาครัฐและเอกชน

อบรมบรรยายในรูปแบบสัมมนา กิจกรรมฟื้นฟูดวงตาให้บุคลากรในภาคต่างๆ

หรือในรูปแบบออกหน่วยฟื้นฟูดวงตา และตรวจวัดสายตา พร้อมทีมงาน ร่วมกับมูลนิธิพิทักษ์ดวงตาประชาชน

รายการและสัมมนาที่ได้รับเชิญ

6. บริการและสินค้าอื่นๆ

นัดหมาย/สอบถาม

ช่องทางสั่งซื้อ ออนไลน์

รีวิวประสบการณ์จริง

สายตาสั้นเป็นพัน หรือ เกิน -10.00 ไดออปเตอร์ ฟื้นฟูดวงตาได้ไหมคะ
น้องมีมี่ สายตายาวในเด็กและเอียง ฟื้นฟูจนถอดแว่นได้
สายตาสั้น -4.00 ลองหาวิธีที่ไม่ใช่การทำเลสิก
ฟื้นฟูสายตาสั้นยาว รีวิว กับ คุณสุษิรา
ฟื้นฟูสายตาสั้น วัยทำงานที่สั้นมากขึ้น Testimonial คุณภาวิตา

พันธมิตรของเรา