อาจารย์รับเชิญจากต่างประเทศ

ปณิธาณของ Natural Joy Vision

คือความบริสุทธิ์จากใจ ที่จะส่งมอบวิธีการฟื้นฟูดวงตา ทำให้สายตาดีขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติยั่งยืน ประกอบกับแรงศรัทธาต่อพลังธรรมชาติและตัวเอง เป็นเหมือนบ้านหลังใหญ่ที่

  • พร้อมที่จะเป็นที่พึ่งทางด้านสุขภาพตาองค์รวม
  • พร้อมที่จะเป็นกำลังใจ ให้ความสบายใจที่ๆ มีความรักให้กันทั้งในและนอกองค์กร
  • พร้อมที่จะสร้างสรรค์ นวัตกรรม innovation ทางด้านสุขภาพตาให้แก่สังคมไทย ประเทศชาติและทั่วโลก

ชื่อ Natural Joy Vision

"Natural Joy Vision" ชื่อที่คิดขึ้นโดยเพื่อนสนิท โดยเขาบอกว่านำคำแต่ละคำมาจากสิ่งที่อยู่รอบตัว "จอย" มีความหมายใน 2 มิติ

  1. ความหมายแรก คือในเรื่อง สุขภาพดวงตาที่ดีด้วยวิถีธรรมชาติ คือมี "วิสัยทัศน์" ซึ่งเป็นความคิดที่จะเปิดหน้าต่างสู่ความคิดใหม่ สู่ความรัก ความสุขที่แท้จริง ในวิถีชีวิตแบบธรรมชาติ สามารถมองเห็นธรรมชาติรอบตัว ได้อย่าง รื่นเริง เบิกบาน ตอนกลางวัน เป็นโลกอันอบอุ่น ภายใต้แสงอาทิตย์ ยามกลางคืนชื่นชมความนุ่มละมุนภายใต้แสงจันทร์ เห็นความงดงามของชีวิต และสรรพสิ่ง
  2. ที่มาของชื่ออีกนัยน์นึงคือ มาจากชื่อ "จอย" ซึ่งใส่ไว้ตรงกลางระหว่าง Natural และ Vision คุณปู่ของ อ. จอย พล.ต.ต อดุล วัฒนะโชติ ชอบเตือนสติว่าชื่อ "จอย" มีความหมายทางภาษาอังกฤษว่า สนุกสนาน ร่าเริง ในขณะที่ชื่อจริง ซึ่งตั้งโดยสมเด็จพระญาณสังวรณ์ สมเด็จพระสังฆราช ว่า "อุราภา" มีความหมายว่า ผู้มีจิตใจดี มีใจเบิกบาน

ชื่อ อุราภา นั้น มีอักษรที่นำมาจากชื่อคุณปู่ คือ อดุล (นำ อ มาใช้) และ คุณย่า ชื่อ ฉายภมร (นำ ภ มาใช้) ซึ่ง อ. จอยใกล้ชิดกับคุณปู่คุณย่ามาตั้งแต่เกิด จึง ทำให้ ความหมายโดยรวมของ Natural Joy Vision นั้นสื่อไปในความหมายเดียวกัน กับ ชื่อ จริงและชื่อเล่น จึงถือเป็นชื่อที่มีความหมายทางใจอย่างยิ่ง ต้องขอขอบคุณ เพื่อนผู้ตั้งใจคิดชื่อนี้ให้ ตั้งแต่เริ่มคือในปี ค.ศ. 2011