คอร์สออนไลน์ 1

1. สายตาสั้น 1

คอร์สออนไลน์ฟื้นฟูสายตาสั้น สามาฝึกได้ทั้งผู้ใหญ่และเด็กที่มีสายตาสั้น

ตั้งแต่ค่าสายตาน้อย หรือ แม้คุณมีค่าสายตาระดับสูง

(แต่สำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี ต้องมีผู้ปกครองคอยช่วยฝึกไปด้วย)

มีแบบฝึกหัดหลายคลิป รวมแล้วประมาณ 47 คลิป แต่ละคลิปมีความยาวประมาณ 10-30นาที แตกต่างกันตามเนื้อหาและแบบฝึกหัดในแต่ละวัน แบ่งเป็น 7 วัน ถ้าดูไม่ทันทะยอยดูตามเวลาที่คุณต้องการได้จนจบคลิปทั้งหมด

ทุกคนจะได้รับอุปกรณ์ฝึกตาจัดส่งถึงบ้านจากทางศูนย์ประมาณ 15 ชิ้น อาทิ ลูกบอล, ถ้วยล้างตา, ที่ปิดตา, เจลลี่มาส์คปิดตา , ชาร์ตฝึกทั้งหมดสำหรับสายตาสั้น, แว่นพิเศษในการใช้ฝึกตา, หนังสือคู่มือ เป็นต้น

คอร์สทั้งหมด จะเป็นคลิปวีดีโอ ในกลุ่มปิด เฟสบุ๊ค Facebook สามารถดูได้ตลอดไม่มีจำกัดเวลาหมดอายุ มีแยกเป็นบทๆทำตาม ให้ครบ 7 วัน สามารถพูดคุยกับอาจารย์ถามในสิ่งที่ไม่เข้าใจได้ตลอดทาง Line หรือ โทรศัพท์

คุณสามารถคาดหวังอะไรจากคอร์สนี้

คุณจะสามารถฟื้นฟูสายตาสั้นของคุณให้ดีขึ้นได้ พึ่งพาแว่นน้อยลง สามารถใส่ค่าแว่นที่ลดลงได้ จนบางคนไม่ต้องใส่ ถ้าค่าสายตาเริ่มต้นของคุณน้อยกว่า -3.00 D

แต่ถ้าค่าสายตาสั้นมากกว่า -3.00 D อาทิ -3.50, -4.00, -8.00 เป็นต้น คอร์สนี้เหมาะกับคุณเช่นกัน แนะนำ ต่อคอร์สออนไลน์คอร์สสอง

( advance course) สามารถพูดคุยกับอาจารย์ผู้สอนอย่างใกล้ชิด และจัดวินัยการฝึกของตัวเองให้ได้ดี

ในทุกๆคนที่เข้ารับการฟื้นฟูสายตาต้องกล้าลดค่าแว่นสายตาลง ตามที่แนะนำหรือเมื่อคุณสามารถเห็นได้ดีมากแล้ว เมื่อตรวจสายตาด้วยชาร์ตสเนลเลน VA 6/6 ทีละตาและสองตา ด้วยตัวเอง

คุณต้องลดค่าแว่นสายตาเพื่อพัฒนาต่อในกระบวนการต่อไป คุณจะมีสายตาที่ดีขึ้นแน่นอน ขอเป็นกำลังใจให้แก่ผู้ที่สนในการฝึกค่ะ

คอร์สออนไลน์ก็สามารถทำให้การฟื้นฟูดีขึ้นได้เช่นกัน แต่ภายใต้ข้อจำกัด ในด้านการวัดตา การตรวจสายตา การลดค่าแว่นสายตา และวินัยของคุณค่ะ

17,900 บาท พิเศษ 15,900 บาท

2. สายตายาว 1

คอร์สออนไลน์ฟื้นฟูสายตายาว เหมาะสำหรับเด็กที่มีค่าสายตาเป็นบวก

หรือผู้ใหญ่ที่มีสายตายาวร่วมกับสายตายาวสูงวัย ซึ่งจะชัดเจนว่าค่าสายตายาวคุณไปไกลมากกว่าเพื่อนรุ่นเดียวกัน

(แต่สำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี อาจต้องมีผู้ปกครองคอยช่วยฝึกไปด้วย)

มีแบบฝึกหัดหลายคลิป รวมแล้วประมาณ 47 คลิป และแต่ละคลิปความยาวประมาณ 10-30นาที แตกต่างกันตามเนื้อหาค่ะ แบ่งเป็น 7 วัน

เพื่อเรียนรู้ใน 7 วันนี้ มีบทเรียนเป็นขั้นตอนที่เราต้องทำพร้อมอุปกรณ์ จัดส่งให้ที่บ้าน จำนวนประมาณ 15 ชิ้น อาทิ ถ้วยล้างตา, ลูกบอ, เจลลี่มาส์คปิดตา , ที่ปิดตา, ชาร์ตฝึกตาทั้งหมดสำหรับสายตายาว , แว่นพิเศษฝึกตา, หนังสือ เป็นต้น คลิปวีดีโอในกลุ่มปิดเฟสบุ๊ค สามารถดูได้ตลอดไม่มีจำกัดเวลาหมดอายุ มีแยกเป็นบทๆทำตาม ให้ครบ 7 วัน สามารถพูดคุยกับอาจารย์ถามในสิ่งที่ไม่เข้าใจได้ตลอดทาง Line หรือ โทรศัพท์

17,900 บาท พิเศษ 15,900 บาท

3. สายตายาวสูงวัย 1

คอร์สออนไลน์ฟื้นฟูสายตายาวสูงวัย เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป หรือผู้ที่เริ่มอ่านหนังสือตัวเล็กๆ ไม่ชัด ต้องใส่แว่นอ่านหนังสือ

มีแบบฝึกหัดหลายคลิป รวมแล้วประมาณ 45 คลิป และแต่ละคลิปความยาวประมาณ 10-30นาที แตกต่างกันตามเนื้อหา แบ่งเป็น 7 วัน

เพื่อเรียนรู้ใน 7 วันนี้ มีบทเรียนเป็นขั้นตอนที่เราต้องทำพร้อมอุปกรณ์ จัดส่งให้ที่บ้าน จำนวน ประมาณ 15 ชิ้น อาทิ ถ้วยล้างตา, ลูกบอล, เจลลี่มาส์คปิดตา, ที่ปิดตา, ชาร์ตฝึกตาทั้งหมดสำหรับสายตายาว , แว่นพิเศษฝึกตา, หนังสือ เป็นต้น คลิปวีดีโอในกลุ่มปิดเฟสบุ๊ค สามารถดูได้ตลอดไม่มีเวลาจำกัดหมดอายุ มีแยกเป็นบทๆ ทำตามให้ครบ 7 วัน หรือแล้วแต่ที่ทางคุณสะดวก ดูให้ครบทุกคลิปนะคะ

สามารถพูดคุยกับอาจารย์ถามในสิ่งที่ไม่เข้าใจได้ตลอดทาง Line หรือ โทรศัพท์

จบคอร์สแล้วคุณสามารถคาดหวังว่าคุณสามารถอ่านหนังสือตัวเล็กๆได้ดีขึ้นพึ่งพาแว่นลดลง

17,900 บาท พิเศษ 15,900 บาท

นัดหมาย/สอบถาม