อ. วิยมดีพ ดีไซด์
หรือ อ. พอนตี้

อ. วิยมดีพ ดีไซด์ หรือ อ. พอนตี้

จบ Naturopath การแพทย์ผสมผสานแบบธรรมชาติบำบัด ในปี 2008 จาก Mahatma Fule University ประเทศอินเดีย

และได้เรียน ฟื้นฟูดวงตาวิถีธรรมชาติจาก Dr. Amarjith Swain ได้มาช่วยร่วมก่อตั้งศูนย์ฟื้นฟูดวงตาวิถีธรรมชาติ ที่ ดีเอส คลินิก สุขุมวิทซอย 23 ร่วมกับ อ. อุราภา วัฒนะโชติ ที่เมืองไทย และอยู่ประมาณ 2 ปี คือ ในปี 2012 ถึง 2013 ปัจจุบันมีศูนย์ฟื้นฟูดวงตาที่ เมือง Surad ประเทศ อินเดีย

อ. อุราภา วัฒนะโชติ และ อ. Ponty ได้จัดสัมมนาอบรมให้แก่บุคลากรของโรงพยาบาลต่างๆมากมาย อาทิ ร.พ. กรุงเทพ หัวหิน, ร.พ. แม่ลาว จังหวัดเชียงราย, ร.พ. ชุมแพ จังหวัดขอนแก่น , ร.พ. ตรัง จังหวัด ตรัง , ร.พ. สุไหงโก-ลก และ อื่นๆ นอกจากนี้กลุ่มโรงเรียนระดับมัธยมที่ โรงเรียน นนทรีวิทยา เขต กรุงเทพ โรงเรียนองครักษ์ที่จังหวัดนครนายก เป็นต้น

อาจารย์พอนตี้เป็นที่รักของชาวไทยและชาวญี่ปุ่นและชาวต่างชาติได้ดีร่วมกับอาจารย์จอย ทำให้การริเริ่มศูนย์ฟื้นฟูดวงตาเป็นที่นิยม ยอมรับและต้อนรับแก่ทุกๆคนที่ได้มารับการฟื้นฟูดวงตาที่นี่บรรยากาศการฟื้นฟูเป็นกันเองและเอาใจใส่