นพ. ปัณณ์ธนารัช กะสีวัฒน์

  • ปัจจุบันเป็นจักษุเเพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจอประสาทตาเเละวุ้นตา รพ.จุฬาภรณ์
  • จักษุแพทย์ประจำที่ ศูนย์ฟื้นฟูดวงตา Natural Joy Vision @ DS clinic
  • คุณหมอบอย ออกตรวจตาที่ Natural Joy Vision @ DS clinic ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ อังคารและพฤหัสบดี ช่วงเย็น 16:00- 19:00 น

การศึกษา

พ.ศ. 2543 - 2545

มัธยมศึกษาตอนต้น รร.สาธิตสถาบันราชภัฏนครปฐม(เกรดเฉลี่ย 3.75)

พ.ศ. 2546 - 2548

มัธยมศึกษาตอนปลาย รร.มหิดลวิทยานุสรณ์(เกรดเฉลี่ย 3.98)

พ.ศ. 2549 - 2554

ปริญญาตรี หลักสูตรเเพทยศาสตร์บัณฑิต คณะเเพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล(เกียรตินิยมอันดับ 1)

พ.ศ. 2555 - 2559

วุฒิบัตรจักษุวิทยา(เเพทย์ใช้ทุน) ภาควิชาจักษุวิทยา รพ.มหาราชนคร เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พ.ศ. 2560 - 2561

เเพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาจอประสาทตาเเละวุ้นตา รพ.ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล

กิจกรรม

  • สมาชิกประจำมูลนิธิพิทักษ์ดวงตาประชาชน ออกหน่วยเเพทย์เคลื่อนที่เพื่อตรวจเบาหวานขึ้นจอประสาทตาเเละผ่าตัดต้อกระจกในเขตชุมชนห่างไกลของประเทศไทย
  • เเพทย์อาสาสมัคร มูลนิธิเเพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ออกหน่วยเเพทย์เคลื่อนที่เพื่อผ่าตัดต้อกระจกในเขตชุมชนห่างไกลของจังหวัดเชียงใหม่

งานวิจัย

  • Comparison of Macular Ganglion Cell by Spectral Domain Optical Coherence Tomography in Glaucomatous versus non-Glaucomatous Optic Neuropathy นำเสนอในงาน APGC ครั้งที่ 3 ซึ่งจัดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย ในวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2559

การศึกษาดูงาน

  • ศึกษาดูงานด้าน Vitreoretina surgery ที่ Casey eye institute, OHSU, Portland USA ตั้งเเต่วันที่ 29 ตุลาคม ถึงวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2559

งานอดิเรก

  • นักร้องประจำวงดนตรี ภาควิชาจักษุ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ถ่ายภาพ สะสมเเสตมป์