นพ. ดำรงพันธ์ วัฒนะโชติ

เข้าเรียนมัธยมศึกษาที่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และได้รับทุนรัฐบาลญี่ปุ่นตั้งแต่ปริญญาตรีถึงปริญญาเอกเพื่อเข้าเรียนคณะแพทย์ศาสตร์ที่ประเทศญี่ปุ่น

จบแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยโตฮอกกุ เซนได Monbusho Scholarship M.D. Igakushi

เป็นแพทย์ฝึกหัดและศัลยแพทย์ทางเดินปัสสาวะ Internship and Urology Residency Training at St. Luke International Hospital Tokyo, Japan

จบแพทย์ประจำบ้าน ศัลยแพทย์ จากโรงพยาบาลศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล

General Surgery Residency program at Siriraj Hospital, Mahidol university

  • จบปริญญาเอก PhD. ทาง ยูโรไดนามิกส์ ระบบประสาททางเดินปัสสาวะ ที่มหาวิทยลัยโตฮอกกุ
  • ทำงานที่โรงพยาบาลราชวิถี แผนกศัลกรรมทางเดินปัสสาวะประมาณ 18 ปี ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าแผนกและศัลยกรรมทั่วไป และ รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาล ราชวิถี
  • ทำงานเป็นหัวหน้าแผนกและผู้อำนวยการศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะโรงพยาบาล กรุงเทพ ประมาณ 25 ปี และปัจจุบันในปี2556 เป็นที่ปรึกษาผู้อำนวยการศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะ โรงพยาบาลกรุงเทพ
  • ดำรงตำแหน่งรองประธานมูลนิธิพิทักษ์ดวงตาประชาชน

อาจารย์ได้ริเริ่มก่อตั้งศูนย์ Harmony Life for Healing Center ขึ้นที่ ดีเอสคลินิกเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ เรื่องการเยียวยาตัวเองด้วยหลักการ หมอในกายในจิต (The Invisible doctor within you) อาจารย์เป็นบรรณาธิการการแพทย์ ผู้แปลร่วมหนังสือ “หมอในกายในจิต" 7 วัน แห่งการค้นพบหมอภายในตัวเรา สำนักพิมพิ์ภารตะ

อาจารย์อุทิศแรงกายใจเพื่อช่วยเหลือคนไข้ในทุกมิติ ให้ดูแลกาย ใจ และจิตวิญญาณ ของตัวเอง ด้วยหลักการความรู้ทางการแพทย์ของอาจารย์ และองค์ความรู้เรื่องการเยียวยาแบบองค์รวม